logo

Sådan arbejder jeg:

Jeg arbejder ud fra et humanistisk/eksistentielt grundlag, som tager udgangspunkt i, at mennesket har en iboende trang til selvrealisering. Et hvert menneske har frihed til at vælge sit eget liv og sit livsindhold, og har kompetencer til at få det, men for mange mennesker gør det sig gældende, at de under opvæksten og i voksenlivet er kommet ud af trit med hvem de dybest set er. Det kan være, at du mærker det som en dyb utilfredshed eller mangel på energi og livsglæde.

Jeg har tavshedspligt, modtager løbende supervision og indgår i en supervisionsgruppe.

Derudover overholder jeg Psykoterapeut Foreningens etiske regler. www.psykoterapeutforeningen.dk

 

Plannthin Coach & Consulting · Park Allé 4, DK-3120 Dronningmølle · telefon +45 25 67 96 46 · mail@loneplannthin.dk
Afbud meddeles telefonisk inden kl. 18 senest dagen før en aftale. Ved udeblivelse uden afbud hæfter du for honoraret.

Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS!