logo

Samtaleterapi:

Terapi er et samarbejde mellem dig og terapeuten og handler i høj grand om tillid og kemi.

Samtaleterapi er ikke en mirakelkur, men et personligt stykke arbejde. Terapien kan give dig ny indsigt i dine ubevidste handlingsmønstre, dine følelser samt øge forståelsen af dig selv og dine reaktioner og dermed hjælpe dig med bedre at forstå dig selv og dine reaktioner. Dette giver dig mulighed for forandring og bevidsthed om, at du har et valg og derfor kan handle på en ny måde.

Grundlaget for samarbejdet er samtale, som på mange måder minder om en almindelig fortrolig snak mellem to ligeværdige voksne mennesker. Dog er rollefordelingen i terapi anderledes, fordi fokus er på dig og din oplevelse af din aktuelle livssituation.

Et individuelt terapiforløb foregår under tavshedspligt og former sig som regelmæssige samtaler over kortere eller længere tid.

Som terapeut bruger jeg min professionelle faglighed, min bevidsthed og indlevelsesevne til at støtte dig i at undersøge dine udfordringer, så du bedre er i stand til at reflektere over og forstå din livssituation.

 

Plannthin Coach & Consulting · Park Allé 4, DK-3120 Dronningmølle · telefon +45 25 67 96 46 · mail@loneplannthin.dk
Afbud meddeles telefonisk inden kl. 18 senest dagen før en aftale. Ved udeblivelse uden afbud hæfter du for honoraret.

Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS!